Home  Beleggingen  Hypotheekleningen  Financieringen  Prêt Hypothécaire  
 
 Wist u dat wij u spectaculaire voorwaarden kunnen aanbieden voor al uw financieringen en de beste keuze voor uw lening ?
 Savez-vous que nous pouvons vous présenter des condidtions spectaculaires pour votre prêts hypothécaires en vos financements.
     
 
 
Aanvraagformulier Lening op Afbetaling
 
U beschikt reeds over alle gegevens? Via onderstaand formulier kunt u comfortabel van bij u thuis het introductieformulier invullen.
 
 Doel
Reden van de lening op afbetaling
Indien voertuig, merk
indien tweedehands , datum 1ste inschrijving (dd/mm/jjjj)
Aankoopprijs  €
Eventueel voorschot  €
Te financieren bedrag  € in maanden
   
 Klantengegevens man  Klantengegevens partner
   
Naam en voornaam • Naam en voornaam
   
Straat en huisnummer •
Gemeente •
Postcode •
Op dit adres woonachtig sedert (dd/mm/jjjj)
   
Geboortedatum en Plaats Geboortedatum en Plaats
   
Burgerlijke staat Burgerlijke staat
Gehuwd : Stelsel Gehuwd : Stelsel
Weduw(naar/e)   Wettelijk gescheiden Weduw(naar/e)   Wettelijk gescheiden
Feit. gescheiden  Ongehuwd Feit. gescheiden  Ongehuwd
Samenwonend Samenwonend
   
Nationaliteit Nationaliteit
   
Beroep Beroep
Werkgever

Werkgever

In dienst sedert (dd/mm/jjjj) In dienst sedert (dd/mm/jjjj)
Naam Naam
Straat en nr. Straat en nr.
Postcode Postcode
Plaats Plaats
Land Land
Contract  
 Onbeperkt   Tijdelijk     Interim Onbeperkt    Tijdelijk     Interim
Indien zelfstandige Indien zelfstandige
Sedert (dd/mm/jjjj) Sedert (dd/mm/jjjj)
H.R. H.R.
BTW nr BTW nr
   
Verblijf in België sedert Verblijf in België sedert
(dd/mm/jjjj) (dd/mm/jjjj)
   
Identiteitskaart Identiteitskaart
Nummer• Nummer
Geldig tot• Geldig tot
Rijksregisternummer• Rijksregisternummer
   
Budgetanalyse
   
Maandelijks inkomen Maandelijks inkomen
Beroepsinkomsten  € Beroepsinkomsten  €
Kindergeld  € Kindergeld  €
Aantal kinderen ten laste Aantal kinderen ten laste
Andere bewezen inkomsten  € Andere bewezen inkomsten  €
Aard van die inkomsten Aard van die inkomsten
   
Maandelijkse lasten  
Huur  €  
Alimentatiegeld  €  
Andere  €  
   
Eigenaar Ja    Neen  
Omschrijving onroerend goed Type Waarde  € Adres (indien niet idem dom.) Gehypo-thekeerd
Lopende of
beëindigde kredieten (hypotheek en/of
lening op afbetaling)
Type Maand-
bedrag
in  €
Ontleend bedrag
in  €
Duur
(mnd)
1ste vervaldag
(dd/mm/jjjj)
Maatschappij Over te nemen
   
Klant deposito Ja    Neen          Bank
   
Dekking bij overlijden gewenst Ja    Neen  
   
E--mailadres
   
  • = Noodzakelijk in te vullen

Overtuig u ervan dat uw e-mailadres correct gespeld is.
Zoniet kunnen wij uw aanvraag niet per e-mail beantwoorden.

(*) Klik slechts 1 keer op deze knop. Het verzenden kan enkele seconden duren.

Omhoog